Mục tiêu cố định bao gồm cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, bệnh viện, công trường, nhà riêng, nhà hàng, quán ăn v.v… Công ty bảo vệ – vệ sĩ An Ninh Hòa Bình cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định như duy trì an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, kiểm soát nhân sự, quản lý phương tiện…

Công ty bảo vệ – vệ sĩ An Ninh Hòa Bình sở hữu lực lượng nhân viên bảo vệ được công ty tuyển chọn từ: nam nữ thanh niên sức khỏe hội đủ các điều kiện thể chất, tinh thần, trình độ văn hóa, phẩm chất tư cách đạo đức tốt, có bản lĩnh kinh nghiệm và có ý thức trách nhiệm cao.

Đội ngũ cán bộ và nhân viên bảo vệ – vệ sĩ tại Công ty bảo vệ – vệ sĩ An Ninh Hòa Bình được trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo và được trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, võ thuật, PCCC, cấp cứu, sơ tán, giao tiếp ứng xử… phù hợp với môi trường làm việc tại các mục tiêu cố định.

unnamed 3
Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI NHỮNG MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

  • Phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến sự an toàn của cán bộ công nhân viên trong phạm vi khu vực bảo vệ.
  • Đảm bảo an toàn cho tài sản của cán bộ công nhân viên và khách hàng đến giao dịch trong khu vực mục tiêu.
  • Giám sát và nhắc nhở việc chấp hàng các nội quy, quy định của đơn vị chủ quản đối với nhân viên, công nhân và khách hàng.
  • Kiểm tra, kiểm soát (nếu được phép) người, phương tiện, hàng hoá, vật dụng mang vào hoặc ra khỏi khu vực bảo vệ.
  • Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng kịp thời có biện pháp xử lý.
  • Tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực đảm nhiệm.
  • Thực hiện kiểm tra hệ thống PCCC, diễn tập PCCC định kỳ.
  • Cập nhật toàn bộ thông báo, chỉ thị mới có liên quan đến công tác bảo vệ từ phía đơn vị chủ quản… ghi chú, bàn giao và phổ biến cho cán bộ, nhân viên đều được biết và chấp hành đầy đủ.
Đánh giá