TỔNG QUAN

Công ty bảo vệ – vệ sĩ An Ninh Hòa Bình chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà hàng khách sạn. Những nhân viên làm việc tại nhà hàng khách hàng đều được trải qua các khóa tuyển dụng khắt khe. Và được đào tạo kỹ năng bảo vệ nhà hàng khách sạn kết hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, kỹ năng ứng xử linh hoạt phù hợp với các mục tiêu công việc. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện những nguy cơ tìm ẩn về mất mát dưới mọi hình thức và đưa ra hướng xử lý phù hợp.